Menü
Bistum Dresden Meissen
22. November 2022 | Luzia Schkoda

Znowa serbske JuLeiCa wukubłanje

Přizjewjenja hač do 14.12. móžne!

Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći a młodźinu poskiča klětu takmjenowane JuLeiCa - wukubłanje (= Jugendleiter Card). Tute wukubłanje měri so na młodostnych wot 16 lět a na młodych dorosćenych, kotřiž su w młodźinskim dźěle aktiwni abo kiž chcyli so za młodźinu angažować. Runje tak je JuLeiCa zajimawa kwalifikacija za wšěch tamnych, kotřiž z młodymi ludźimi dźěłaja na přikład na nabožnym tydźenju.

Dalše informacije a link na přizjewjenje namakaće --> tule <--