Menü
Bistum Dresden Meissen
11.09.2022 | 11:30 Uhr - 23:59 Uhr

AKD Wulět dekanatneje młodźiny

Luba młodostna, luby młodostny,

wjeselimy so, zo chceš sej z nami a z młodostnymi z cyłeje Łužicy na wulět dekanatneje młodźiny do Błótow dojěć. Tule někotre informacije w předpolu:

Termin/Wotjězd

Wulět budźe njedźelu, 11.9.2022. Wotjědźemy 11.30 hodź. w Radworju/ 12.00 hodź. w Chrósćicach směr Błóta a maš na wšelakich městnach móžnosć do busa přistupić. Zwotkal chceš rady na wulět jěć, móžeš na přizjewjenskim formularje nakřižikować. Dokładny plan, zwotkel bus w kotrym času pojědźe, so wšěm, kotřiž su so přizjewili, po 29.08. přez mailku zdźěli.

 

Što će wočakuje?

Mjez druhim padlowanje, spěwanje, přiroda, rjana zhromadnosć a modlitwa.
Wokoło 19.00 hodź čaka na tebje słódna wječer w Müllerec hosćencu w Hórkach.
Zo njebychmy tutón rjany wulět jenož z wječerju zakónčili, chcemy hišće zhromadnje ze skupinu Brankatschki swjećić. Za reje móžeš sebi tež swojich přećelow/-ki přeprosyć. Za tebje je zastup darmotny. Napoje pak dyrbiš sam/a zapłaćić.

Reje du hač do 24.00 hodź. Wo dompuć so kóždy sam postara.

 

Přinošk:

25€ na wosobu
W přinošku su zapřijate jězba z busom, jězba z čołmom, wječer a zastup za reje. Tutón ma so w předpolu přepokazać (informacije k tomu dóstanješ po přizjewjenju).

Městna su wobmjezowane. Potajkim njepřemysli pře dołho a přizjew so najlěpje hnydom, najpozdźišo pak póndźelu, 29.8.2022.

Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.

 

Um diese Informationen ins deutsche zu übersetzen empfehlen wir die Seite www.sotra.app.

 

Die AKD bietet diese Bildungsmaßnahme in Zusammenarbeit der Dekanatsstelle Räckelwitz überörtlich an. Die Anmeldung der Teilnehmenden erfolgt direkt bei der AKD oder bei deren Untergliederung (interner Kooperationspartner). Der Kooperationspartner leistet Anteile bei der Organisation und Durchführung.

powered by eveeno.de