Menü
Junges Bistum Dresden Meissen
Křižowy puć młodźny 2019 © LŠ

Dekanatne dušepastyrstwo za młodźinu

K dekanatnej młodźinje přisłušeja młodostni z wosady Budyšin, Chrósćic (z farskej wikariju Pančicy-Kukow), Njebjelčic, Wotrow, Radwor, Ralbic a Baćona. Tež młodostni z susodneho biskopstwa Zhorjelc, z Kulowskeje wosady słušeja k serbskej dekanatnej młodźinje.