Menü
Bistum Dresden Meissen
Dekanatny kružk 2019 © Luzia Schkoda

Dekanatny kružk

Pyta za twojimi idejemi

Maš lóšt wulěty, Schmiedeberg, młodźinske nyšpory a druhe akcije zhromadnje z dalšimi młodostnymi planować, swójske ideje zwoprawdźić, nowych ludźi zeznać a twoje kmanosće derje zasadźić? Potom pój tola do dekanatneho kružka! Smy tučasnje 19 młodostnych ze wšěch serbskich wosadow. Zetkamy so někak jónu wob kwartal (to wotwisuje wot toho, kotre zarjadowanja planujemy).

Jeli-zo maš lóšt a chceš hišće wjace wo deka-kružku a jeho dźěle zhonić, potom přizjew so cyle jednorje. Twoji přećeljo su tež lubje witani! ;)