Menü
Bistum Dresden Meissen
23. Februar 2023 | Sabina Lanzyna

Połčas

Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětnik

Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětnik

Pod hesłom "Połčas" su dźěći 4. a 5. lětnika sobotu, 18. měrca 2023, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Budźemy zhromadnje wo póstnym času rozmyslować, křižowy puć so modlić, kaž tež hrać a paslić. Přizjewjenje je hač do póndźele, 13. měrca 2023, móžne. Na zarjadowanju zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž wučinja pjeć eurow. Nimo toho ma so wupjelnjena dowolnosć za fota wotedać, kotruž dóstanjeće někotre dny do zarjadowanja z meljku připósłanu. 

Přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.

--> Přizjewjenje <--