Menü
Bistum Dresden Meissen
25. April 2023 | Sabina Lanzyna

Dalekubłanje na polu prewencije před seksualizowanej namocu

Prewencija přećiwo seksualizowanej namocy je wažny wobstatk dźěła z dźěćimi a młodźinu we wosadach. Jeje zaměr je, nowu kulturu wjazomneje zhromadnosće wuwiwać. Za to su prewentiwne struktury a procesy trěbne. K tej temje poskića we Worklečanskim Don Boskowym domje dalekubłanja, a to na třoch terminach: sobotu, 10. junija, wot 13.00 do 16.00 hodź. kaž tež póndźelu, 19. a 26. junija, stajnje wot 18.00 do 21.00 hodź. Z nich móža sej zajimcy jedyn termin wuzwolić. Wšitcy pomocnicy na nabožnych prózdninskich dnjach we wosadach, ale tež dalši čest­nohamtscy, kotřiž maja z dźěćimi a młodostnymi we wosadach zwisk, na přikład w sakristiji abo ze šolu, su cyle wu­trobnje přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja hač do póndźele, 5. junija, online. Link k tomu kaž tež k dalšim wažnym informacijam je pod www.posol.de wozjewjeny.

 

Sabina Lanzyna, referentka za pastoralku dźěći

dalše informacije k tutej temje:

www.junges-bistum-ddmei.de/werkzeugkiste/praevention/pravention

Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.

 

 

powered by eveeno.de