Menü
Bistum Dresden Meissen
04.06.2023 | 09:00 Uhr - 04.06.2023
Rosenthal, Ralbitz-Rosenthal

Putnikowanje serbskeje młodźiny do Róžanta

Podajće so na puć :)

Serbska dekanatna młodźina poda so njedźelu, 4. junija 2023, na swoje putnikowanje. Młodostni njech so we wosadach dojednaja, hač chcedźa jako wosadna młodźina sami do Róžanta putnikować abo hač přiwozmu poskitk zhromadneho putnikowanja z Worklec.

Wšitcy, kiž chcedźa z Worklec putnikować, zetkaja so w 9 hodź. w tamnišej kapałce. Wotchad je w 9.15 hodź. Boža mša započnje so w Róžeńće w 10.30 hodź. Po kemšach nawróća so młodostni w procesionje do Worklec. Za młodostnych, kiž su so za swětowe zetkanje młodźiny w Lissabonje přizjewili přizamknje so předzetkanje w Róžeńće.

Přinjesće prošu swój młodźinski baner sobu.

Hač sće z Worklec abo wot druhdźe po puću do Róžanta, tule namakaće digitalnu knižku za puć: digitalna-knizka-za-puc.pdf

Wjeselimy so na was!

Rosenthal

Am Marienbrunnen Rosenthal
Ralbitz-Rosenthal

Zur Kartenansicht