Menü
Junges Bistum Dresden Meissen

Material za download

Tule namakaće material za modlenje w swójbje abo za wosobinsku modlitwu, kaž tež namjet za Emawske pućowanje doma a małe hódančko.

Dalše móžnosće zhromadneje modlitwy w swójbje namakaće tule.

 

Přejemy wam wjele wjesela a žohnowany čas!

Material za download

Křižowy puć za młodostnych.pdf
Tule namakaće křižowy puć za młodostnych z lěta 2020 z 14 stacijemi.
Křižowy puć za młodostnych.pdf
Tule namakaće křižowy puć za młodostnych z lěta 2017 z pjeć stacijemi.
Křižowy puć 2008.pdf
Tule namakaće křižowy puć za swójby ze sydom stacijemi.
Křižowy puć 2012.pdf
Tule namakaće křižowy puć za swójby ze šěsć stacijemi.
Křižowy puć 2020.pdf
Tule namakaće křižowy puć za swójby ze 14 stacijemi a wobrazami.
Emawske pućowanje doma.pdf
Tule namakaće material za Emawske pućowanje doma.
Dźewjatnica na zastupnu próstwu swjateje Corony.pdf
Modlitwa na zastupnu próstwu swj. Corony – patrónki pokładopytarjow a přećiwo mrětwam.
Hódančko
Tule namakaće małe hódančko za cyłu swójbu. Wjele wjesela!