Menü
Junges Bistum Dresden Meissen
Wabjenje_Wulět2020 © Alena Scholze
24. August 2020 | Alena Šołćic

Wulět Dekanatneje Młodźiny 2020

Wulět Dekanatneje Młodźiny 2020

Pytaš tež stajnje za nowymi wužadanjemi a wotmołwami? 

Tež w katolskej cyrkwi a na polu wěrje je stajnje wjele noweho k wotkryću… Kak je nastał celibat? Što ma cyrkwinska “gymnastika” do wuznama? Čehodla je wjetšina Serbow poprawom křesćanskeje wěry? Spowědź-why?... prašenja přez prašenja. 

Jeli chceš wotmołwy na tute a hišće dalše prašenja, jedyn wulkotny dźeń w zhromadnosći, spěwać a hudźić abo jednorje zaso raz pizza jěsć, potom pój na wulět Dekanatneje młodźiny 15hodź. do Róžanta!  

PS: Młodźi dorosćeni su runje tak witani, kaž młódša młodźina :D  

“Skónčnje pak budźće wšitcy jedneje mysle, sobučućiwi, lubi sej kaž bratřa, z wutroby smilni, pokorni.” 1 Pětr 3,8 

(Hygieniske předpisy ma kóždy wobdźělnik dodźeržeć.)